44942995-44942976


درباره ما

شرکت کارگزاری رسمی نماد بیمه در سال 1397 با هدف انجام امور دلالی رسمی بیمه و مشاوره بیمه ای بر اساس قانون تاسیس بیمه مرکزی جمهوری اسلامی ایران و آئین نامه های مصوب شورای عالی بیمه و دستورالعمل های صادره از سوی بیمه مرکزی و سایر قوانین موضوعه تاسیس شد.

خدمات نماد بیمه
 • بیمه شخص ثالث

  بیمه شخص ثالث

 • بیمه مسافرتی

  بیمه مسافرتی

 • بیمه آتش سوزی و زلزله

  بیمه آتش سوزی و زلزله

 • بیمه مهندسی

  بیمه مهندسی

 • بیمه مسئولیت

  بیمه مسئولیت

 • بیمه بدنه

  بیمه بدنه

 • بیمه زندگی

  بیمه زندگی

 • بیمه باربری

  بیمه باربری

 • بیمه حوادث

  بیمه حوادث

 • بیمه درمان تکمیلی

  بیمه درمان تکمیلی

شرکت های بیمه
.